logo


История

Град Плевен е един от първите центрове на организирания туризъм в България. Туристическо дружество”Кайлъшка долина” – Плевен се основава през м. май 1901 г. Инициатор за основаването на туристическото дружество в град Плевен е инж. Дамян Вълчанов Иванов, който заедно с    Ив. Генчев, Ас. Минчев, Янаки Каралски, Илия Тонков, Ник. Бърдаров, Кънчо Мошев, Ангел Данов, Ив. Бурджев, Марин Минчев, Ст. Панайотов и Роман Дачев учредяват ТД „Кайлъшка долина”. Дружеството си поставя задачата да изучава и украсява хубавите и интересни местности, да създава такива в околностите на Плевен, да ги популяризира и да ги направи достъпни за любителите на природата.

През първите години най-често плевенските туристи използват маршрутите: Плевен – Ловеч, Троян – Троянския манастир – Зелениковец – вр. „Амбарица” – вр. „Купена” – Плевен. Обикновено излетите по този маршрут траят от 5 до 7 дни, а най-посещавани места в околностите на града са: „Капчука”, „Фонфоните” /сега „Среброструй” / и „Студенец”, край с. Садовец. Днес, освен по тези места, се провеждат походи в Стара планина, Пирин, Рила, Родопите, Странджа, Средна гора.

 Първата маркировка в Средна Стара планина от Стара Рибарица до вр. „Вежен” е направена с лични средства и труд от Иван Ташев през 1927 г., който поставя 120 табели.

Освен пешеходен туризъм, постепенно се развиват и други туристически дейности. През 1958 г. е утвърден Алпийския клуб, през 1963 г. е учреден Пещерният клуб и секция ветерани туристи; 1971 г. са учредени клуб по ориентиране „Север” и клуб по коло-туризъм; учредяват се клубове по воден туризъм, по ски туризъм; през 1975 г. се създава хор „Кайлъшко ехо” с диригент Йото Йотов. Провеждат се национални и международни походи, участия в състезания, както и екскурзионни летувания.

До 1990 г. във всички предприятия и учреждения има туристически секции, които активно участват в мероприятията на дружеството. Сега всеки клуб развива самостоятелно дейността си. В клубовете участват както възрастни, така и ученици от Плевен.

Обекти на дружеството: хижа „Среброструй” - строителството й започва през 1962 г. и тържествено е открита на 20.VІ.1965 г. Хижата работи и до днес, като през 2012 г. беше извършен основен ремонт; хижа „Плевен”- строителството й започва през 1967 г., като с доброволен труд участват плевенските туристи, работници и служители от предприятия и учреждения, на 14.ХІ.1971 г. тържествено е открита и до днес работи. Тя е най-голямата хижа в Стара планина.  Туристическият дом в м. „Кайлъка” е открит през 1985 г., разполага с хотел и ресторант.

На 9.ХІІ.2011 г. ТД „Кайлъшка долина” отпразнува своята 110-годишнина и издаде книга „110 години ТД „Кайлъшка долина” – Плевен”, в която са описани събития от дейността на дружеството през тези 110 години, подкрепени със снимки.

И до днес в ТД „Кайлъшка долина” – Плевен активно участват клубовете по пешеходен туризъм, воден туризъм, ски туризъм, ориентиране, коло туризъм, алпинизъм, спелеология , ветерани туристи, както и хор Кайлъшко ехо”.

За официален празник на дружеството е определена последната неделя на месец май. Дружеството провежда Хризантемна вечер всяка година, последният петък на месец ноември.

110 години ТД ”Кайлъшка долина”