logo


Структура

Общо събрание - решения

Управителен съвет

Контролен съвет

Стопански съвет и Комисия "Юридически и правни въпроси"

Комисия "Работа с ученици и младежи"

и "Учебно-спортна и туристическа дейност"

Комисия "Връзки с обществеността"