logo


Комисия "Връзки с обществеността"

1.    Надя Генова – председател

Членове:

2.    Лидия Цанова

3.    Валя Минкова

4.    Николай Стоев

5.    Велислава Пукалска

дейност

Комисията отразява дейността на дружеството и клубовете в уеб страницата и медиите.