logo


Календарен план 2018

ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО “КАЙЛЪШКА ДОЛИНА” - ПЛЕВЕН

ЗА ПРОЯВИТЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА НА КЛУБОВЕТЕ ПО  

ПЕШЕХОДЕН,  КОЛО, ВОДЕН, СКИ ТУРИЗЪМ, 

ОРИЕНТИРАНЕ, АЛПИНИЗЪМ, СПЕЛЕОЛОГИЯ, 

ТУРИСТИ-ВЕТЕРАНИ, ХОР “КАЙЛЪШКО ЕХО” 

 И КЛУБ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА УЧЕНИЧЕСКИ ТУРИЗЪМ