logo


Контролен съвет

СЪСТАВ

1.    Таня Борисова Боева - Председател

2.    Илиян Петров Петров

3.    Маргарит Петров Йотов

ДЕЙНОСТ

Контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет на дружеството.