logo


Стопански съвет

СЪСТАВ

1.    Доц.д-р Венци Росманов - председател

Членове:

2.    Петко Стойнов

3.    Тодорка Въчева

4.    Емил Борисов

5.    Таня Боева

6.    Васил Яков

7.    Александър Киров

ДЕЙНОСТ

Извършва контрол на обектите на дружеството и предлага решаването на проблеми, свързани с тяхното стопанисване.

КОМИСИЯ   „ЮРИДИЧЕСКИ ПРАВНИ ВЪПРОСИ”

СЪСТАВ

1.    Мишел Ангелов – председател

Членове:

2.    Светла Димитрова

3.    Ангел Стефанов