logo

   

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

МАНДАТ 2017 – 2022 ГОДИНА

1.    Доц.,д-р Венци Бончев Росманов, д.м - Председател

2.    Петко Стойнов Стойнов                        -  Зам.-председател

3.    Емил Бориславов Борисов

4.    Орлин Николаев Колов

5.    Надежда Стефанова Найденова

6.    Красимир Цветанов Григоров

7.    Лидия Димитрова Цанова

8.    Поля Величкова Генчева

9.    Ангел Митков Стефанов

10. Иван Димитров Димитров

11. Фиданка Ставрева Танева

12. Веселин Николаев Гърков

13. Надя Иванова Генова


ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КЛУБОВЕ

1.

ПОЛЯ ВЕЛИЧКОВА ГЕНЧЕВА
Пешеходен клуб

2.

ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ ГЪРКОВ
Воден клуб

3.

ЦВЕТАН ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРОВ
Ски клуб

4.

ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ИВАНОВ
Ориентиране

5.

ОРЛИН НИКОЛАЕВ КОЛОВ
Спелеология

6.

ЕМИЛ БОРИСОВ
Алпинизъм

7.

НАДЕЖДА СТЕФАНОВА НАЙДЕНОВА
Учители

8.

АНГЕЛ МИТКОВ СТЕФАНОВ
Коло клуб

9.

ФИДАНКА СТАВРЕВА ТАНЕВА
Ветерани

10.

РОСИЦА ПЕТРОВА БЕШОВИШКА
хор


РЕШЕНИЯ


Р Е Ш Е Н И Е

№ 8

01.08.2017 г.

На основание чл. 27, т. 8 от Устава на дружеството,
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Приема наредба за скоростно изкачване на вр. „Ботев”, както следва:

Н А Р Е Д Б А

за скоростно изкачване на връх „Ботев”

26.08.2017 г. /събота/

8.30 ч.            - техническа конференция и регистрация на участниците

10.00 ч.          - старт – пред х. „Плевен”

                      - финал – връх „Ботев”

Движението на участниците в скоростното изкачване на връх „Ботев” задължително става по лятната пътека: х. „Плевен” – вр.”Ботев”, маркирана с червен цвят.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

1.    Всеки участник трябва да има планинска застраховка за периода на проявата.

2.    Всеки участник да е преминал предсъстезателен медицински преглед.

3.    Всеки участник попълва декларация за участие в проявата.

4.    Стартова такса: 10 /десет/ лева се заплаща при регистрацията за участие.

НАГРАЖДАВАНЕ: 12.00 часа на вр. „Ботев”

Първият, изкачил вр.”Ботев” получава  парична награда в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, вторият 100 /сто/ лева и третият 50 /петдесет/ лева. Всички участници ще бъдат наградени с грамоти.

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ: Данчо Борисов

ЗАБЕЛЕЖКА:

1.ТД „Кайлъшка долина” – Плевен поема пътните и едната нощувка.

2.Желаещите да участват в скоростното изкачване да се запишат по време на техническата конференция на  26.08.2017 г. в 8.30 ч., х.”Плевен”.

Гласували: ЗА – 8 Против и Въздържали се няма

Р Е Ш Е Н И Е

№ 7

01.08.2017 г.

На основание чл. 27, т. 9 от Устава на дружеството,
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Приема Наредба за честване на 122-годишнина от организираното туристическо движение в България, както следва:

Н А Р Е Д Б А

за честване на 122-годишнина на организираното

туристическо движение в България

25,26 и 27 август  2017 г. – х.”Плевен” – вр. „Ботев”

                        25.08.2017 г./петък/

15.00 ч.                                 Тръгване за х. „Плевен” с 2 буса срещу паркинга зад Военния клуб ул.”Дойран”-посока Ловеч

17.30  - 19.00 ч.                   Поход до х. „Плевен”

19.00 ч.                                 Настаняване и вечеря

20.00 ч.                                 Техническа конференция

                        26.08.2017 г./събота/

07.00 ч.                                 Тръгване за вр. „Ботев”

11.00 ч.                                 Пристигане на вр. „Ботев”

10.00 ч.                                 Старт от х.”Плевен” за вр.”Ботев”-скоростно изкачване

12.00 ч.                                 Тържество по случай 122 години от началото на
организирания туризъм в България и награждаване на участниците в скоростното изкачване на вр. „Ботев”

13.00 ч.                                 Тръгване за х. „Плевен”

17.30 ч.                                 Пристигане на х. „Плевен”

19.00 ч.                                 Атрактивно състезание по ориентиране

20.00 ч.                                 Туристическа вечер

                        27.08.2017 г./неделя/

До 15.00 ч.                           Свободно време. 

15.00 ч.                                 Отпътуване за град Плевен. 

 Материални условия:

ТД „Кайлъшка долина” – Плевен поема пътните и едната нощувка. Най-малкият  участник  в похода до вр.”Ботев” ще бъде награден с раничка.

Нощуване на палатки – такса 3 лева на човек.

В срок до 15 август 2017 г. председателите на клубовете да представят списъци на участниците в проявата и по 12 лв. на човек за нощувка.

За пътуването – да се отбележи в списъците кой с какво ще пътува – с бус или лек автомобил, в който да пътуват най-малко 4 души.

Всички участници трябва да имат планинска застраховка.

Главен ръководител:  Петко Стойнов

Комендант:  Лидия Цанова

Водач:         Павлин Цонев       

Спасители:  Стефан Андреев и Мирослав Димитров                                  

Гласували: ЗА – 8 Против и Въздържали се няма

 Протокол № 2/01.08.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е

№ 6

14 ЮНИ 2017 г.

Относно: утвърждаване на комисия „Юридически правни въпроси”
На основание чл. 27, т. 9 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Утвърждава комисия   „Юридически правни въпроси”,  в състав:

1.    Мишел Ангелов – председател

Членове:

2.    Светла Димитрова

3.    Ангел Стефанов

Гласували: За – 11 Против и въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5

14 ЮНИ 2017 г.

Относно: утвърждаване на комисия „Учебно-спортна и туристическа дейност”
На основание чл. 27, т. 9 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Утвърждава комисия „Учебно-спортна и туристическа дейност”,
в състав:

1.    Иван   Димитров – председател

Членове:

2.    Орлин   Колов

3.    Петър Великов

4.    Поля Генчева

5.    Андрей Новомиров

Гласували: За – 11 Против и въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4

14 ЮНИ 2017 г.

Относно: утвърждаване на комисия „Работа с ученици и младежи”
На основание чл. 27, т. 9 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Утвърждава комисия „Работа с ученици и младежи”, в състав:

1.    Надежда Найденова – председател

Членове:

2.    Галина Кирилова

3.    Димитър Петров

4.    Павлин Цонев

5.    Огнян Пешев

Гласували: За – 11 Против и въздържали се няма.


Р Е Ш Е Н И Е

№ 3

14 ЮНИ 2017 г.

Относно: утвърждаване на комисия „Връзки с обществеността”
На основание чл. 27, т. 9 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Утвърждава комисия „Връзки с обществеността”, в състав:

1.    Надя Генова – председател

Членове:

2.    Лидия Цанова

3.    Валя Минкова

4.    Николай Стоев

5.    Велислава Пукалска

Гласували: За – 11 Против и въздържали се няма.


Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

14 ЮНИ 2017 г.

Относно: утвърждаване на Стопански съвет
На основание чл. 27, т. 9 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Утвърждава Стопански съвет в състав:

1.    Доц.д-р Венци Росманов - председател

Членове:

2.    Петко Стойнов

3.    Тодорка Въчева

4.    Емил Борисов

5.    Таня Боева

6.    Васил Яков

7.    Александър Киров

Гласували: За – 11 Против и въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1

14 ЮНИ 2017 г.


Относно: утвърждаване на зам.-председател на Управителния съвет
На основание чл. 27., т. 9 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Утвърждава за Зам.-председател на Управителния съвет Г-Н ПЕТКО СТОЙНОВ СТОЙНОВ.

Гласували: За – 11 Против и въздържали се няма.

Протокол № 1/14.06.2017 г.Р Е Ш Е Н И Е

№ 80

25.10.2016 г.

Относно:  Хризантемна вечер

На основание чл. 27, ал. 14 от Устава на ТД „Кайлъшка долина”-Плевен,

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1.НА 25 НОЕМВРИ /ПЕТЪК/ 2016 ГОДИНА ТД”КАЙЛЪШКА ДОЛИНА”-ПЛЕВЕН ДА ПРОВЕДЕ ТРАДЦИОННАТА  СИ  ХРИЗАНТЕМНА ВЕЧЕР В РЕСТОРАНТ „БАЛКАН”, ОТ 19.00 ЧАСА ДО 1 ЧАСА.

2.ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КЛУБОВЕТЕ В СРОК ДО 08 НОЕМВРИ 2016 Г. ДА ЗАПИШАТ ЖЕЛАЕЩИТЕ  ДА УЧАСТВАТ В ХРИЗАНТЕМНАТА ВЕЧЕР СРЕЩУ КУВЕРТ ОТ 24 ЛЕВА И ГО ВНЕСАТ В ОФИСА НА ДРУЖЕСТВОТО.

3.ВЕЧЕРТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЕГУСТАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИ ВИНА, ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО.

ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ ТРЯБВА ДА ЗАЯВЯТ ТОВА ДО 21 НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА, КАТО СЕ ЗАПИШАТ И ПОЛУЧАТ ПРАЗНА БУТИЛКА В ОФИСА НА ДРУЖЕСТВОТО. 

Гласували: За – 10 Против и Въздържали се няма.

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 79

25.10.2016 г.

Относно: честване 115-годишнината на дружеството

 

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

 На основание чл. 27, ал. 14 от Устава на ТД „Кайлъшка долина”-Плевен,

        1.    Приема

                           Н А Р Е Д Б А

 за честване  115-годишнината от основаването на ТД”Кайлъшка долина”-Плевен и 45 години от откриването на хижа „Плевен”

 

                       19.11.2016 г./събота/

08.00 ч.                     Тръгване за х.”Плевен” с автобус от паркинга

                                     зад Военния клуб.

10.00-13.00ч.           Преход до х.”Плевен”, настаняване и обяд.

14.00 ч.        Тържество по случай 115-годишнината на

                               ТД „Кайлъшка долина” Плевен и

                                45 години от откриването на хижа „Плевен”.

20.00 ч.                     Туристическа вечер.

 

                              20.11.2016 г./неделя/

09.00 ч.                     х.”Плевен” -  „Водните дупки”

15.00 ч.                     Отпътуване за град Плевен 

 

Материални условия:

ТД „Кайлъшка долина” – Плевен поема пътните и нощувката.

В срок до 8 ноември 2016 г. председателите на клубовете да

представят в офиса на дружеството списъци на участниците в проявата.

 

2.Да се изпратят писма-покани.

Гласували: За – 10 Против и Въздържали се няма.

/Решения от 25.10.2016 г., протокол № 35/Р Е Ш Е Н И Е

№78

12.07.2016 г.

Относно: образуване фонд

            На основание чл. 27, т. 12 от Устава на ТД „Кайлъшка долина”-Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.    Дава съгласие за образуване Обществен фонд „хижа Плевен”.

2.    Възлага на доц.,д-р Венци Росманов – председател и Петко Стойнов – зам.-председател да подготвят документите по образуване на фонда  и да ги внесат в Управителния съвет за обсъждане и приемане.

Гласували: За – 10 Против и Въздържали се няма.


Р Е Ш Е Н И Е

№77

12.07.2016 г.

Относно: курс за планински водачи

            На основание чл. 27, т.10 от Устава на ТД „Кайлъшка долина”-Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.    Определя ПАВЛИН ИВАНОВ ЦОНЕВ да участва в курса за планински водачи от 22 до 31 юли 2016 г. в ЦПШ „Мальовица”.

2.    Определя сумата от 600 /шестотин/ лева за участието на  Павлин Иванов Цонев в курса за планински водачи.

Гласували: За – 10 Против и Въздържали се няма.


Р Е Ш Е Н И Е

№76

12.07.2016 г.

Относно: финансова подкрепа

            Във връзка с предложение от Емил Борисов – председател на Алпийския клуб към дружеството за финансова подкрепа при осъществяване експедиция в Африка 2016, с изкачване на най-високия връх Тубкал 4167 м в Атласките планини и изкачване по най-дългите отвесни варовикови стени до 850 м на Африка в долината Тагия, на основание чл. 27, т.10 от Устава на ТД „Кайлъшка долина”-Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.    Завишава средствата за клубна дейност на Алпийския клуб с 1000 /хиляда/ лева, които да се използват за експедиция Африка 2016.

2.    Определя сумата от 800 /осемстотин/ лева от средствата на Алпийския клуб за експедиция Африка 2016.

Гласували: За – 10 Против и Въздържали се няма.


Р Е Ш Е Н И Е

№75

12.07.2016 г.

Относно: приемане наредби 

            На основание чл. 27, т.1 от Устава на ТД „Кайлъшка долина”-Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

І.Приема следните наредби:

1. Н А Р Е Д Б А

за честване Деня на туризма и 115-годишнината от основаването на ТД”Кайлъшка долина”

         26, 27 и 28 август – х.”Плевен” – вр. „Ботев”

                        26.08.2016г./петък/

15.00 ч.                                   Тръгване за х. „Плевен” с автобус от

паркинга зад Военния клуб

17.30 ч.                                   Поход до х. „Плевен”

                                               Настаняване и вечеря

                        27.08.2016 г./събота/

07.00 ч.                                   Тръгване за вр. „Ботев”

11.00 ч.                                   Пристигане на вр. „Ботев”

12.00 ч.                                   Тържество по случай  Деня на туризма и награждаване на

                                               участниците в скоростното изкачване на вр. „Ботев”

13.00 ч.                                   Тръгване за х. „Плевен”

17.30 ч.                                   Пристигане на х. „Плевен”

19.00 ч.                                   Атрактивно състезание по ориентиране

20.00 ч.                                   Туристическа вечер

                        28.08.2016 г./неделя/

До 15.00 ч.                              Свободно време  

15.00 ч.                                   Отпътуване за град Плевен  

 Материални условия:

ТД „Кайлъшка долина” – Плевен поема пътните, нощувката на 26.08.2016 г. е за сметка на х. Плевен ЕООД, а нощувката за 27.08.2016 г. е за сметка на участниците в проявата. Най-малкият участник  в похода до вр.”Ботев” ще бъде награден с раничка.

Нощуване на палатки – такса 3 лева на човек.

В срок до 15 август 2016 г. председателите на клубовете да представят списъци на участниците в проявата и по 12 лв. на човек за едната нощувка.

Всички участници трябва да имат планинска застраховка.

Главен ръководител:  ПЕТКО СТОЙНОВ

Водач:                             АНДРЕЙ НОВОМИРОВ      
 

2. Н  А  Р  Е  Д  Б  А

за скоростно изкачване на връх „Ботев”

на 27.08.2016 г.

  8.30 ч.                      - техническа конференция и регистрация на участниците

 10.00 ч.                    - старт – пред х.”Плевен”

                                   - Финал – връх „Ботев”

 

            Движението на участниците в скоростното изкачване на връх „Ботев” задължително става по лятната пътека: х. „Плевен” – вр. „Ботев”, маркирана с червен цвят.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

1.Всеки участник трябва да има планинска застраховка за периода на проявата.

2.Всеки участник да е преминал предсъстезателен медицински преглед.

3. Всеки участник попълва декларация за участие в проявата.

4. Стартова такса – 10/десет/ лева  се заплаща при регистрацията за участие.

НАГРАЖДАВАНЕ: 12.00 часа на вр. „Ботев”

Първият изкачил вр. „Ботев” получава грамота и парична награда в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, за второ място 100 /сто/ лева и за трето място 50 /петдесет/ лева. Всички участници ще бъдат наградени с грамоти.

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:

……………………………………

……………………………………

ЗАБЕЛЕЖКА:

1.ТД „Кайлъшка долина поема пътните, нощувката за 26.08.2016 г. е за сметка на х.Плевен ЕООД, а нощувката на 27.08.20016 г. е за сметка на участниците в проявата.

2.Желаещите да участват в скоростното изкачване да изпратят е-mail с три имена, рождена дата и адрес на: td_kdolina_pleven@abv.bg в срок до 15 август 2016г.

3.За допълнителна информация: тел. 0878898679 – Цветомир Младенов.

Гласували: За – 10 Против и Въздържали се няма.

 
 
/Решения от 12.07.2016 г., протокол № 34/


Р Е Ш Е Н И Е

№ 74

12.04.2016 г.

Относно: приемане програма за празника на дружеството

            На основание чл.27, т. 7 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И :

            1.Приема програма за честване 115-годишнината на ТД „Кайлъшка долина”-Плевен, както следва:

            - Празникът да се проведе на 21 май 2016 г.:

  8.30 ч.                      Пешеходен поход от началото на парк „Кайлъка”

 до х. „Среброструй”

 8.30 ч.                       Коло поход – читалище „Съгласие” – ж.к.”Мара Денчева” –

                                   парк-хотел „Кайлъка” – х. „Среброструй”- коло рали

9.00-13.00 ч.            Провеждане на третия преглед на туристическите умения

и сръчности за учащи се за приз „Кристален еделвайс” – „Кайлъка”`2016

                                   Място: поляната пред х. „Среброструй”

10.30 ч.                     Състезание по спортно ориентиране

                                    Старт-финал – х. „Среброструй”

10.00 ч.                     Воден слалом

                                   Място: яз. „Тотлебенов вал”

13.00 ч.                     Обявяване на резултатите от проведените

 състезания и награждаване на победителите

 Място: х. „Среброструй”

            2.На 14 май 2016 г.,  от 17.00 ч., в зала „Катя Попова” да се проведе Националния песенен концерт „Елате в Плевен”, с отговорник хор „Кайлъшко ехо”.

            3.Председателите на клубовете да представят в писмен вид своите предложения, включително и какви награди ще бъдат необходими за провеждане на състезанията.

            4.В срок до 30 април 2016 г. да се приеме общ организационно-технически план за подготовката и провеждането на мероприятията.

5.Подготовка за провеждане тържествена вечер по случай 115-годишнината на дружеството през есента. Да се изготви и приеме програма за провеждане на тържеството.

Гласували: За – 8 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 73

12.04.2016 г.

Относно: приемане материали за Общото събрание на дружеството

            На основание чл. 27, т.4 и т.6 от Устава на ТД „Кайлъшка долина”-Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.    Приема отчета за дейността на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен през 2015 г.

2.    Приема проект за бюджет за 2016 г. на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен.

Гласували: За – 8 Против и Въздържали се няма.

/Решения от 12.04.2016 г., протокол № 32/Р Е Ш Е Н И Е

№ 72

15.03.2016 г.

Относно: приемане на календарен план

            На основание чл.27, т.8 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1.    Приема календарен план за проявите на клубовете през 2016г. за утвърждаване от Общото събрание на дружеството /прилага се към протокола/.

Гласували: За – 12 Против и Въздържали се няма. Приема се.


Р Е Ш Е Н И Е

№ 71

15.03.2016 г.

Относно:  приемане организационно-технически план

            Във връзка с провеждане на годишното Общо събрание на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен за 2016 г.,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

            І. Приема организационно-технически план за провеждане на годишното Общо събрание на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен за 2016 г., както следва:

1. Годишното Общо събрание на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен да се проведе  на 23 април /събота/ от 10.00 часа в х.”Среброструй”.

2. Регистрирането на делегатите се осъществява в специален списък, който съдържа трите имена и ЕГН на делегата и клуба, от който е избран.

3. Списъкът на делегатите се изготвя в един екземпляр.  Подписва се от председателя на дружеството, председателя и членовете на мандатната комисия.

4. В началото на списъка на делегатите се вписват служебно членовете на Управителния съвет и Контролния съвет на дружеството.

5. Всички клубове да проведат отчетните си събрания и изберат делегати за Общото събрание на дружеството най-късно до 31 януари 2016 г.

6.ДНЕВЕН РЕД на Общото събрание на ТД ”Кайлъшка долина”-Плевен:

5.1.Отчет за работата на дружеството.

                                   Докладва: Председателят на дружеството

5.2.Доклад на Контролния съвет.

                                   Докладва: Председателят на КС

5.3.Приемане бюджета на дружеството за 2016 г.

5.4.Утвърждаване календарния план за проявите на дружеството през 2016 г.

            7.Предложения за комисии на Общото събрание:

1.1.Мандатна комисия за проверка на пълномощията на делегатите.

1.2.Комисия по предложение за бюджет 2016 г.

8.Обявата за събранието да се постави на рекламното табло на дружеството един месец преди провеждането му.

Гласували: За – 12 Против и Въздържали се няма. Приема се.

/Решения от 15.03.2016 г., протокол № 31/


Р Е Ш Е Н И Е

№ 70

22.12.2015 г.

Относно:  сключване на договор с Теленор

На основание чл. 27, т.5, от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен,

 УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

 1.Дава съгласие да подпише  договор за инсталиране и използване на електронни съобщителни съоръжения с Теленор България при каквито условиянамери за добре.

2.Възлага на Стопанския съвет да подготви документите и да ги представи в Управителния съвет за решение.

 Гласували: За – 8 Против – 0 Въздържал се – 1.

/ Решения от Протокол № 30/22.12.2015 г./


Р Е Ш Е Н И Е

№ 69

03.11.2015 г.

Относно:  Хризантемна вечер

На основание чл. 27, ал. 14 от Устава на ТД „Кайлъшка долина”-Плевен,

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1.НА 4 ДЕКЕМВРИ /ПЕТЪК/ 2015 ГОДИНА ТД”КАЙЛЪШКА ДОЛИНА”-ПЛЕВЕН ДА СЕ ПРОВЕДЕ ТРАДЦИОННАТА   ХРИЗАНТЕМНА ВЕЧЕР В РЕСТОРАНТ „БАЛКАН”, ОТ 19.00 ЧАСА ДО 1 ЧАСА.

2.ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КЛУБОВЕТЕ В СРОК ДО 25 НОЕМВРИ 2015 Г. ДА ЗАПИШАТ ЖЕЛАЕЩИТЕ  ДА УЧАСТВАТ В ХРИЗАНТЕМНАТА ВЕЧЕР СРЕЩУ КУВЕРТ ОТ 23.50 ЛЕВА И ГО ВНЕСАТ В ОФИСА НА ДРУЖЕСТВОТО.

3.ВЕЧЕРТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДЕГУСТАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИ ВИНА, ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО.

ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА УЧАСТВАТ ТРЯБВА ДА ЗАЯВЯТ ТОВА ДО 25 НОЕМВРИ 2015 ГОДИНА, КАТО СЕ ЗАПИШАТ И ПОЛУЧАТ ПРАЗНА БУТИЛКА В ОФИСА НА ДРУЖЕСТВОТО. НАЗДРАВЕ!

Гласували: За – 10 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 68

03.11.2015 г.

Относно:  60 години ориентиране в Плевен

На основание чл. 27, ал.7 от Устава на ТД „Кайлъшка долина”-Плевен,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.Тържеството по случай 60 години ориентиране в Плевен да се проведе на 28 ноември 2015 г. /събота/ от 16.00 ч., в зала „Катя Попова”.

2.Определя сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева за финансово обезпечение на мероприятието.

Гласували: За – 10 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 67

03.11.2015 г.

Относно:  провеждане общите събрания на клубовете

            В съответствие с чл.чл.14 и 16 от Устава на ТД „Кайлъшка долина”-Плевен, Управителният съвет на дружеството реши общите събрания на клубовете и хор „Кайлъшко ехо” за отчитане дейността им през 2015 г. да се проведат в периода от 01 декември 2015 г. до 31 януари 2016 г.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

    1.    До 30 ноември 2015 г. клубните ръководства да определят дата, час, място и дневен ред за провеждане на събранията и уведомят ръководството на дружеството.

    2.    В петдневен срок от провеждането на всяко събрание председателят на всеки клуб представя в дружеството:

-       Отчетния доклад за дейността на клуба;

-       Протокол от проведеното събрание;

-       Календарния план и бюджета на клуба за 2016 г.;

-  Списък на избраните делегати за Общото събрание на дружеството, съгласно чл.16, ал.1 от Устава на дружеството.

Гласували: За – 10 Против и Въздържали се няма.

 
Р Е Ш Е Н И Е

№ 66

03.11.2015 г.

Относно:  приемане Отчет за изпълнение на  бюджета за деветмесечието на 2015 г.

На основание чл. 27, ал.7 от Устава на ТД „Кайлъшка долина”-Плевен,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.Приема Отчета за изпълнение на бюджета на дружеството за деветмесечието на 2015 г./прилага се към протокола/.

2.В срок до 10 декември 2015 г., председателите на клубовете на дружеството да представят календарните си планове за 2016 г. за обсъждане в Управителния съвет.

Гласували: За – 10 Против и Въздържали се няма.

/ Решения от Протокол № 29/03.11.2015 г./


Р Е Ш Е Н И Е

№ 65

21.07.2015 г.

Относно:  приемане наредби

Във връзка с  честване на 120-годишнината на организираното туристическо движение в България, на основание чл. 27, ал.1 от Устава на дружеството,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

            І. Приема следните наредби:

1. Н А Р Е Д Б А

за честване на 120-годишнината на организираното

туристическо движение в България

         1. 28,29 и 30 август – х.”Плевен” – вр. „Ботев”

                        28.08.2015 г./петък/

15.00 ч.                                 Тръгване за х. „Плевен” с автобус от паркинга зад Военния клуб

17.30 ч.                                 Пристигане на ВЕЦ – Видима

17.30-20.00 ч.                      Поход до х. „Плевен”

                                               Настаняване и вечеря

                        29.08.2015 г./събота/

07.00 ч.                                 Тръгване за вр. „Ботев”

11.00 ч.                                 Пристигане на вр. „Ботев”

12.00 ч.                                 Тържество по случай 120 години от началото на организирания туризъм в България и награждаване на участниците в скоростното изкачване на вр. „Ботев”

13.00 ч.                                 Тръгване за х. „Плевен”

17.30 ч.                                 Пристигане на х. „Плевен”

19.00 ч.                                 Туристическа вечер

                        30.08.2015 г./неделя/

До 15.00 ч.                           Свободно време и придвижване до ВЕЦ - Видима

15.00 ч.                                 Отпътуване за град Плевен от ВЕЦ - Видима

 Материални условия:ТД „Кайлъшка долина” – Плевен поема пътните, нощувката на 28.08.2015 г. е за сметка на х. Плевен ЕООД, а нощувката за 29.08.2015 г. е за сметка на участниците в проявата. Най-малкият участник в похода до вр. Ботев ще бъде награден с раничка.

Нощуване на палатки – такса 3 лева на човек.

В срок до 15 август 2015 г. председателите на клубовете да представят списъци на участниците в проявата и по 12 лв. на човек за едната нощувка.

Главен ръководител: Поля Генчева

Комендант:                   Веселин Гърков

Водач:                            Андрей Новомиров

Спасители:                   Красимир Григоров

                                        …………………………………………..

            2. 29,30 август 2015 г. – София – Витоша – х.”Алеко”-вр.”Черни връх”

                        29 август 2015 г. /събота/

 8.30 ч.                       Тръгване с автобус за София

                                   от паркинга зад Военния клуб

11.30 ч.                      Пристигане в София

12.00 ч.                     Настаняване.

 17.30 ч.                    Поднасяне цветя на морената пред Народния театър „Иван

                                Вазов”, откъдето през 1895 г. са тръгнали 300 души за 

                                вр.”Черни връх”.

                        30 август 2015 г. /неделя/

 6.00 ч.                       Тръгване с автобус за Витоша, х.”Алеко”

8.00 ч.                        Пристигане на х. „Алеко”

8.30 ч.                        Връчване  юбилейните знамена на

                                туристическите дружества.

9.00 ч.                        Тръгване за вр.”Черни връх” с лифт до горна станция,

                                оттам пешеходен поход до върха.         

11.45 ч.                     Поднасяне цветя пред барелефа на Алеко Константинов.  

12.00 ч.                     Тържествено честване 120 години организиран

                                туризъм в България

14.00 ч.                     Обратно до лифт станцията, оттам до х. „Алеко”.

15.00 ч.                     Концертна програма пред х. „Алеко”.

16.30 ч.                     Тръгване с автобус за град Плевен.

Забележка: 1.В проявата на вр.”Черни връх” ще вземат участие:

                        -Председателят, зам.-председателят на дружеството

                           и председателят на Контролния съвет.

                        - Представители от  клубовете.

                        2.Всички участници в проявите трябва да имат планинска застраховка.

2.Н  А  Р  Е  Д  Б  А

за скоростно изкачване на връх „Ботев”

  8.30 ч.                      - техническа конференция и регистрация на участниците

 10.00 ч.                    - старт – пред х.”Плевен”

                                   - Финал – връх „Ботев”

            Движението на участниците в скоростното изкачване на връх „Ботев” задължително става по лятната пътека: х. „Плевен” – вр. „Ботев”, маркирана с червен цвят.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

1.Всеки участник трябва да има планинска застраховка за периода на проявата.

2.Всеки участник да е преминал предсъстезателен медицински преглед.

3. Всеки участник попълва декларация за участие в проявата.

4. Стартова такса – 10 /десет/ лева се заплаща при регистрацията за участие.

НАГРАЖДАВАНЕ: 12.00 часа на вр. „Ботев”

Първият изкачил вр. „Ботев” получава грамота и парична награда в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. Всички участници ще бъдат наградени с грамоти и тениски.

СЪДИЙСКИ СЪСТАВ:……………………………………

ЗАБЕЛЕЖКА:

1.ТД „Кайлъшка долина поема пътните, нощувката за 28.08.2015 г. е за сметка на х.Плевен ЕООД, а нощувката на 29.08.20015 г. е за сметка на участниците в проявата.

2.Желаещите да участват в скоростното изкачване да изпратят е-mail с три имена, рождена дата и адрес на: td_kdolina_pleven@abv.bg в срок до 15 август 2015 г.

3.За допълнителна информация: тел. 0878898679 – Цветомир Младенов.

Гласували: За – 9 Против и Въздържали се няма.


Р Е Ш Е Н И Е

№ 64

21.07.2015 г.

Относно:  финансова подкрепа

Във връзка с устното предложение на Емил Борисов – председател на Клуба по алпинизъм за финансова подкрепа на Тихомир Димитров,член на клуба, за участие в експедиция в Алпите АЛП 2015, с изкачвания на върховете Матерхорн, Гранд Жозаси и Пти Дрю, на основание чл. 27, ал.10 от Устава на дружеството,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

    1.   Завишава средствата за клубна дейност на Клуба по алпинизъм със 600 /шестстотин/ лева.

    2.   Определя сумата от 800 /осемстотин/ лева от средствата на Клуба по алпинизъм за участие на Тихомир Димитров в експедиция АЛП 2015.

Гласували: За – 9 Против и Въздържали се няма.


/Решения от 21.07.2015 г., протокол № 27/


Р Е Ш Е Н И Е

№ 47

05.08.2014 г. 

За провеждане празника на туризма, на основание т. 27, ал.7 от Устава на дружеството,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема Наредба за провеждане празника на туризма на 29,30 и 31 август 2014 г. на х. „Плевен” – връх „Ботев”, както следва:

29.08.2014 г.           

15.00 ч.                                 Тръгване за х. „Плевен” с автобус от паркинга зад

                                             Военния клуб

17.30 ч.                                 Пристигане на ВЕЦ – Видима

17.30 -20.00 ч.                       Поход до х. „Плевен”

                                             Настаняване

                                             Вечеря

30.08.2014 г.

6.00 ч.                                    Тръгване за вр. „Ботев”

11.00 ч.                                  Пристигане на вр. „Ботев”

11.30-12.00 ч.                         Тържество по случай 119 години от началото на
организирания туризъм в България, 151 г. от рождението на Алеко Константинов и награждаване на участниците в скоростното изкачване на връх „Ботев”

13.00 ч.                                  Тръгване за х. „Плевен”

17.30 ч.                                  Пристигане на х. „Плевен”

19.00 ч.                                  Туристическа вечер

31.08.2014 г.

                                              Тръгване от х. „Плевен” към ВЕЦ-Видима

15.00 ч.                                  Отпътуване за град Плевен.

В срок до 15 август 2014 г. председателите на клубовете да представят списъци на участниците в проявата.

Материални условия:
ТД „Кайлъшка долина” – Плевен поема пътните, нощувката за 29.08.2014 г. e за сметка на х. Плевен-ЕООД, а нощувката за 30.08.2014 г. е за сметка на участниците в проявата.

РЪКОВОДСТВО НА ПРОЯВАТА:

ГЛ.РЪКОВОДИТЕЛ доц.д-р Венци Росманов – председател на дружеството

Планински водачи: 1……………………..

                              2……………………..

                              3……………………..

Спасители:             1……………………..

                              2……………………..

                              3……………………..

Медицинско осигуряване: лекар…………………………………..

Забележка: Всички участници в проявата трябва да имат планинска застраховка.

2. Приема Наредба за скоростно изкачване на връх „Ботев”, както следва:

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ:
30 август 2014 г.

8.30 ч.                     - техническа конференция и регистрация на участниците

9.00 ч.                     - старт – пред х.”Плевен”

                                - Финал – връх „Ботев”

Движението на участниците в скоростното изкачване на връх „Ботев” задължително става по лятната пътека: х. „Плевен” – вр. „Ботев”, маркирана с червен цвят.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

1. Всеки участник  да има планинска застраховка за периода на проявата.

2. Всеки участник да е преминал предсъстезателен медицински преглед.

3. Всеки участник попълва декларация за участие в проявата.

4. Стартова такса – 3 /три/ лева /заплаща се при регистрацията за участие/.

НАГРАЖДАВАНЕ: 12.00 часа на вр. „Ботев”

Първият изкачил вр. „Ботев” получава грамота и парична награда в размер на 100 лева.

Всички останали участници ще бъдат наградени с грамота.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. ТД „Кайлъшка долина” – Плевен поема пътните, нощувката за 29.08.2014 г. e за сметка на х. Плевен-ЕООД, а нощувката за 30.08.2014 г. е за сметка на участниците в проявата.

2. Желаещите да участват в скоростното изкачване да изпратят е-mail с три имена, рождена дата и адрес на: td_kdolina_pleven@abv.bg в срок до 15 август 2014 г.

3. За допълнителна информация: тел. 0888898679 – Цветомир Младенов.

4. Възлага на Христо Недялков да организира съдийската комисия и да осъществи организацията, в качеството си на председател на съдийската комисия за 30 август, съгласно наредбата по т. 2.

Гласували: За – 8 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 46

05.08.2014 г.

На основание направените разисквания и предложения, чл. 27, ал. 5 от Устава на дружеството,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Определя месечен наем на х. „Среброструй” в размер на 50 /петдесет/ лв. без ДДС, считано от 01.08.2014 г. до 31.12.2014 г.

2. Да се подпише Анекс към договора с наемателя на х. „Среброструй”, съгласно т.1 от решението.       

Гласували: За – 8 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 45

05.08.2014 г. 

На основание разискванията, предложението на Ангел Боев и чл. 27, ал. 1 и 7 от Устава на дружеството,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Възлага на Маргарита Гатева да представи задължителните плащания от имота на х. „Плевен”.

2. Предлага на Ангел Боев да ни предостави обектова информация за структурата и размерите на ежемесечните разходи на х. „Плевен”.

Гласували: За – 8 Против и Въздържали се няма.

/Решения от 05.08.2014 г., протокол № 17/


Р Е Ш Е Н И Е

№ 44

30.06.2014 г. 

Относно: хижа „Плевен”

Във връзка с предложение на УС на БТС за връщане на хижа „Плевен” на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен, на основание  чл. 27, т. 1 от Устава на дружеството,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема предложението на УС на БТС и дава съгласие да бъде закупено в собственост на дружеството „Хижа Плевен” ЕООД, 100 % собственост към момента на Сдружение „БТС”.

2. Упълномощава Зам.-председателя на ТД „Кайлъшка долина – Плевен Петко Стойнов да представлява УС на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен при осъществяване на разпоредителна сделка и извърши всички изискуеми от Закона правни и фактически действия и да подписва всички документи в нотариално производство по сделката.

Гласували: За – 10 Против и Въздържали се няма.

/Решения от 30.06.2014 г., протокол № 16/

Р Е Ш Е Н И Е

№ 43

28.04.2014 г.

Относно: празника на дружеството Плевен’2014

На основание чл. 27 т. 7 от Устава на дружеството,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ :

1.  Изменя т.т.1.1 и 1.2 в Решение № 39/01.04.2014 г.

1.1.Определя провеждането на празника за 17 и 18 май 2014 г., /събота и неделя/ в парк „Кайлъка” и Градската градина.

1.2.Програма:

17 МАЙ /СЪБОТА/ 2014 ГОДИНА

16.00 ч.  Национален песенен концерт „Елате в Плевен”

                 Градската градина – сцена „Оркестрина”

18 МАЙ /НЕДЕЛЯ/ 2014 ГОДИНА

  8.30 ч.   Пешеходен поход от началото на парк „Кайлъка” дo х. „Среброструй”

 9.00 ч.   Коло поход – площад „Освобождение” – ж.к.”Мара Денчева” – парк-хотел „Кайлъка” – „х. Среброструй”

 9.00 ч.  Провеждане на втория преглед на туристическите умения и сръчности на учащи се за приз „Кристален еделвайс”, Плевен 2014:

                    - комбинирана туристическа щафета

11.00 ч.     - теглене на въже

11.30 ч.     - опъване на палатка

12.00 ч.      - игра на тема „Познавам ли моя роден край”

                     Място: поляната пред х. „Среброструй”

10.30 ч.       Състезание по спортно ориентиране –

                     Старт-финал х.”Среброструй”

10.00 ч.       Воден слалом

                      Място: яз. Тотлебенов вал

10.00 ч.       Алпиниада „Кайлъка-2014”

                     Място: Скалите срещу хотел „Кайлъка”

                     Туристически песенен празник

13.00 ч.       Обявяване на резултатите от проведените състезания и награждаване на победителите.

                      Празничен обяд за всички участници х. „Среброструй”

 2. Приема Правила за провеждане на втория преглед на туристическите умения и сръчности на учащи се за приз „Кристален еделвайс”, Кайлъка’2014.

2.1. Да се изпратят Правилата на училищата, заедно със списък с въпроси за играта „Познавам ли моя роден край” за включване в състезанието.

                                                                  Отг.: Надежда Найденова

2.2. Определяне съдийски състав за провеждане на прегледа.

                                                                  Отг.: Христо Недялков

3. В срок до 30.04.2014 г./сряда/ председателите на клубовете да представят:

- исканията си за необходимите средства при провеждане мероприятията на клубовете за месеците юни, юли и август;

- необходимия брой купи, медали, плакети за награждаване победителите в  състезанията.

4. Осигуряване наградите за състезанията.

                                                                  Отг.: Петко Стойнов

5. При осигуряване средства, да се закупят 15 палатки и 2 шатри, необходими при провеждане мероприятията на клубовете.

6. Осигуряване транспорт до х.”Среброструй” на 18.05.2014 г.

                                                                  Отг.:П.Стойнов, М.Гатева

7. Осигуряване за концерта „Елате в Плевен” на 17.05.2014 г. 18 букета, 200 минерални води, 8 плакета и покани.

                                                                  Отг.: П.Стойнов, М.Гатева, Ив.Кунчев

8. Изготвяне на плакат с програмата на празника Плевен’2014.

                                                                  Отг.: Ив.Кунчев, Н.Найденова, Л.Цанова

9. Да се изпрати писмо до Бърза помощ за осигуряване медицинско обслужване на 17 и 18 май 2014 г.

                                                                  Отг.: М.Гатева, Л.Цанова

10. Да се уведомят и поканят медиите за предстоящия празник на дружеството.

                                                                  Отг.: Л.Цанова, М.Гатева

11.  Членовете на Управителния съвет да се съберат на 08.05.2014 г., в 17.00 ч. на х. „Среброструй” за уточняване протичането на празника.

Гласували: За – 12 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 42

28.04.2014 г.

Относно:   оферти за топлоизолацията на х.”Среброструй”

След проведеното обсъждане на представените оферти от ЕТ „Краси” и „Симтранс” ЕООД, на основание чл. 27, ал. 7 на Устава на дружеството,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Определя „Симтранс” ЕООД да извърши топлоизолацията на х. „Среброструй”.

2. Председателят на дружеството да подпише договор със „Симтранс” ЕООД, като Стопанският съвет уточни условията при подписването на договора. 

Гласували: За – 12 Против и Въздържали се няма.


Р Е Ш Е Н И Е

№ 41

01.04.2014 г.

Относно: одобряване бракуване на инвентар от Туристическия дом

Във връзка с представения Протокол за брак №…………………2014 г. и на основание чл. 27, т.7 от Устава на дружеството,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Одобрява бракуването на инвентар от Туристическия дом, съгласно приложения протокол за брак. 

Гласували: За – 9 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 40

01.04.2014 г.

Относно: календарен план за 2014 г.

На  основание чл. 27 т. 8 от Устава на дружеството,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема Календарен план за проявите на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен през 2014 г. /планът е неразделна част от протокола/.

Гласували: За – 9 Против и Въздържали се няма.


Р Е Ш Е Н И Е

№ 39

01.04.2014 г.

Относно: план-програма за празника на дружеството

На  основание чл. 27 т.7 от Устава на дружеството,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема план-програма за подготовка и провеждане празника на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен, както следва:

1.1.Определя провеждането на празника за 18 май 2014 г., /неделя/ в парк „Кайлъка” и Градската градина.

1.2.Програма:

  8.30 ч.                  Пешеходен поход от началото на парк „Кайлъка” до х. „Среброструй”

 9.00 ч.                  Коло поход – площад „Освобождение” – ж.к.”Мара Денчева”

                                - парк-хотел „Кайлъка” – „х. Среброструй”

 9.00 ч.                  Състезание по спортно ориентиране за деца.

                              Място: Градската градина

 9.30 ч.                   Алпиниада „Кайлъка-2014”

                              Място: Парашутната кула

10.00 ч.                  Състезание по спортно ориентиране –

                              Старт-финал х.”Среброструй”

10.00 ч.                  Воден слалом

                              Място: яз. Тотлебенов вал

10.30 ч.                  Провеждане на преглед на туристическите умения и

                                 сръчности на учащи се за приз „Кристален еделвайс”:

                                  - комбинирана туристическа щафета

                                  - теглене на въже

                                  - опъване на палатка

                                  - игра на тема „Познавам ли моя роден край”

                                Място: поляната пред х. „Среброструй”

                                Туристически песенен празник

13.00 ч.                    Празничен обяд за всички участници х. „Среброструй”

2. Председателите на всички клубове към дружеството да подготвят план-програми за участие в празника в срок до 17 април 2014 г.

3. Управителният съвет задължава председателя на дружеството г-н Венци Росманов да проведе среща с Кмета на Община Плевен, на която да обсъдят финансова подкрепа за празника на дружеството.

4. Да се изготвят писма-покани до Кмета на Община Плевен, Председателя на Общинския съвет, Областния управител и Началника на Регионалния Инспекторат по образованието.

5. Да се изпрати наредба за провеждане на празника от Клуба по алпинизъм до всички алпийски клубове в страната.

Гласували: За – 9 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 38

01.04.2014 г.

Относно: бюджета на дружествотo

На основание чл. 27 т.4 от Устава на дружеството,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема бюджета на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен за 2014г. /бюджетът е неразделна част от протокола/.

Гласували: За – 9 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 37

01.04.2014 г.

Относно:  инвестиционна програма

Във връзка с предложението на Стопанския съвет на дружеството,  проведените разисквания и на основание чл. 27 т.7 от Устава на дружеството,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

І. Приема Инвестиционна програма за ремонтните работи на обекти на дружеството през 2014 г., както следва:

1.Хижа „Среброструй”:

1.1.Поставяне 5 броя прозорци на последния етаж - 1000 лв.                 

1.2.Саниране на източната и южна страна на хижата
Общо около 300 кв.м - 9000 лв.

1.3.Барбекю-колело – 1100 лв., от които 500 лв. дарение от Председателя на друж.д-р Венци Росманов;
материали и труд - 1400 лв.  

ОБЩО: -  2000 лв.   

Отг.: Петко Стойнов, М. Гатева

2.Туристически дом:

2.1.Съблекалня, баня и кабинет за клуба по ориентиране, материали и труд - 2000 лв.                                                                                   
Другата част се поема от фирма „Илина” ООД като дарение на клуба.

Отг.: Иван Димитров

2.2.Закупуване гараж на Туристическия дом - 1000 лв.      
Отг.: В. Росманов, П. Стойнов, Хр. Пенев

3. Ремонт офиса на дружеството + врата - 300 лв.
материали и труд - 1600 лв.         

Отг.: П. Стойнов, М. Гатева

ВСИЧКО: 16900 лв.

4. Избира фирма „Сайлънс” ЕООД – Плевен за поставяне на 5  броя прозорци в х.”Среброструй”, като след саниране се поставят водобранки на прозорците.

5. Да се направи график за изпълнение на ремонтните работи.

Отг.: П. Стойнов, М. Гатева, Хр. Пенев

Гласували: За – 9. Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 36

01.04.2014 г.

Относно: организационно-технически план за провеждане на годишното общо събрание на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен.

Във връзка с провеждане на годишното Общо събрание на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен и на основание чл. 27, т. 7 от Устава на дружеството,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема организационно-технически план за провеждане на годишното общо събрание на ТД „Кайлъшка долина”-Плевен, както следва:    

1.1. Определя провеждането на годишното общо  събрание на дружеството за 16 май 2014 г., от 18.00 часа, в Конферентната зала на Община Плевен /до съда/.    

1.2. Регистрирането на делегатите се осъществява в специален списък, който съдържа трите имена и ЕГН на делегата и клуба, от който е избран.    

1.3. Списъкът на делегатите се изготвя в два екземпляра и се подписва от председателя и членовете на комисията.    

1.4. В началото на списъка на делегатите се вписват служебно членовете на Управителния съвет и Контролния съвет на дружеството.     

1.5. Всички клубове да проведат отчетните си събрания, изберат делегати за Общото събрание на дружеството и внесат отчетите си до 17.04. 2014 г.     

1.6. Дневен ред на Общото събрание на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен:
1. Отчет за работата на дружеството в периода от 26.04.2013 г. до 16.05.2014 г.

Докл.: Председателят на дружеството           

2. Доклад на Контролния съвет.                                                 

Докл.: Председателя на КС.          

3. Приемане бюджета на дружеството за 2014 г.         

4. Приемане на календарния план за проявите на дружеството през 2014 г.
      
1.7. Предложения за комисии на Общото събрание:
         
1 . Мандатна комисия за проверка на пълномощията на делегатите в състав от 3 души. Председател: 1.Надежда Найденова            

Членове:        

2.______________________                                  

3.______________________        

2. Комисия по предложение за бюджет 2014 г., в състав от 3 души.             Председател: 1.Христо Пенев            

Членове:        

2.______________________                                  

3.______________________
 
1.8. Обявата за събранието да се постави на рекламното табло на дружеството един месец преди провеждане  на събранието.  Гласували: За – 9. Против и Въздържали се няма.

/Решения от 01.04.2014 г., протокол № 14/


Р Е Ш Е Н И Е

№ 35

04.02.2013 г.

Относно: приемане значими прояви от календарния план 2014 г.

След проведените разисквания и на основание чл. 27, т. 8 от Устава на дружеството,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема  списък за значими  прояви от календарния план на дружеството за 2014  година. /списъкът е неразделна част от протокола/.

Гласували: За – 12. Против и Въздържали се няма.
 
Р Е Ш Е Н И Е

№ 34

04.02.2013 г.

Относно: календарния план 2014 г.

След внесените информации от председателите на клубовете, проведените разисквания и на основание чл. 27, т. 8 от Устава на дружеството,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. До 14.02.2014 г. председателите на клубовете да представят календарните си планове за 2014 г. в Управителния съвет.

Гласували: За – 12. Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 33

04.02.2013 г.

Относно: наема на х. "Среброструй"

Във връзка с предложението на Стопанския съвет, проведените разисквания и на основание чл. 27 т.3 от Устава на дружеството,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Изменя Решение № 24/11.06.2013 г. на Управителния съвет, както следва:
  1. Удължава гратисния период за наема на наемателя на х. „Среброструй” до 30.06.2014 г.
  2. До 30.06.2014 г. да се подпише Анекс към договора на наемателя на х. „Среброструй” с определен месечен наем, считано от 01.07.2014 г.”

Гласували: За – 12. Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 32

04.02.2013 г.

Относно: определяне месечните наеми на обектите

Във връзка с предложението на Стопанския съвет, проведените разисквания и на основание чл. 27 т.3 от Устава на дружеството

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Определя  месечните наеми на обектите за 2014 г., както следва:

1.1. Туристически дом                                   -   3000 лв.

1.2. Оптика                                                    -   2508 лв.

1.3. Мобилтел                                                -     250 лв.

1.4. училище „Европа”                                   -     300 лв.

1.5. 2 стаи – офиси                                        -     300 лв.

Гласували: За – 12. Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 31

04.02.2013 г.

Относно: приемане отчет за изпълненеие бюджета за 2013 г.

Във връзка с внесения отчет за изпълнение бюджета на сружеството за 2013г., проведените разисквания и на основание чл. 27, т. 1 от Устава на дружеството,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема отчета за изпълнение бюджета на дружеството за  2013 г. и проектобюджета за 2014 г. /отчетът се прилага към протокола/

2. Изменя Решение № 9/23.10.2012 г. на Управителния съвет , както следва:

„1. Одобрява 24 % от приходите на дружеството за година да се използват по препоръка на Управителния съвет за нуждите на обектите на дружеството.„

Гласували: За – 10. Против и Въздържали се няма.

/Решения от 04.02.2014 г., протокол № 13/

Р Е Ш Е Н И Е

№ 25

12.06.2013 г.

Относно: разглеждане на оферти от кандидати за наематели на Туристическия дом - Плевен
Във връзка с изпълнение Решение № 15/26.04.2013 г. на Общото събрание на дружеството, след подробно разглеждане на предложените оферти на проведения от Управителния съвет конкурс за наематели на Туристическия дом - Плевен и на основание чл. 27, т. 2 и т. 5 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

 1.  Класира на първо място  офертата на фирма „Стоянов и синове” ЕООД - Плевен, със следните мотиви: фирмата отговаря най-пълно на вижданията на Управителния съвет за развитието на тази база.

2. Класира на второ място ПК „Мобиле-мобилес”.

3. Декласира офертата на ТБМ”Фемили-2”ООД, тъй като не отговаря на условията по   т. 4 и т. 5.

4. Определя Стопанския съвет, включително и други членове на УС, както следва: Петко Стойнов, Христо Недялков, Христо Пенев, Боян Цанев, Веселин Гърков, Георги Христов, Красимир Григоров и Лидия Цанова, да приемат Туристическия дом – Плевен от досегашния наемател „Мизия-холдинг”- Плевен и предадат на новия наемател „Стоянов и синове” ЕООД - Плевен на 17.06.2013 г. /понеделник/, от 9.00 часа.

Гласували: За – 12. Против и Въздържали се няма.

/Решения от 12.06.2013 г., протокол № 10/


Р Е Ш Е Н И Е

 /изменение с Решение № 33/04.02.1014 г./

№ 24

11.06.2013 г.

Относно: молба от наемателя на х. „Среброструй”
Във връзка с подадена молба от наемателя на х. „Среброструй” и на основание чл. 27, т. 5  от Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен,

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Удължава гратисния период за наема на наемателя на х. „Среброструй” до 31.12.2013 г.
2. До 31.12.2013 г. да се подпише Анекс към договора на наемателя на х. „Среброструй” с определен месечен наем от 01.01.2014 г.

Гласували: За – 12. Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 22

11.06.2013 г.

Относно: разглеждане на оферти от кандидати за наематели на Туристическия дом - Плевен

Във връзка с изпълнение Решение № 15/26.04.2013 г. на Общото събрание на дружеството, подадените оферти от кандидати за наематели на Туристическия дом - Плевен и на основание чл. 27, т. 2 и т. 5 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.  Счита, че на заседанието на 11.06.2013 г. не може да разглежда официално внесените оферти от кандидати за наематели на Туристическия дом, поради неизпълнение на т. 2 от  условията – актуално състояние на фирмата.
2. Да се проведе заседание на 12.06.2013 г. от 17.30 ч.
3. До 17.00 часа на 12.06.2013 г. кандидатите да внесат актуално състояние на фирмите си и присъстват на заседанието на Управителния съвет.

Гласували: За – 12 Против и Въздържали се няма.

/Решения от 11.06.2013 г., протокол № 9/


Р Е Ш Е Н И Е

№ 21

03.06.2013 г.

Относно: стопанисване на Туристическия дом - Плевен
Във връзка с изпълнение Решение № 15/26.04.2013 г. на Общото събрание на дружеството и на основание чл. 27, т. 2 и т. 5 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. След приемане на Туристическия дом – Плевен на 15 юни 2013 г. от досегашния наемател,  да се отдаде под наем на друг наемател.

2. Приема условия за участие за отдаване под наем на Туристическия дом – Плевен, както следва:
       2.1. Срок на договора – 10 години.
       2.2. Актуално състояние на фирмата.
       2.3. Инвестиционна програма.
       2.4. Наемна цена минимум 4000 /четири хиляди/ лева месечно без ДДС.
       2.5. Предплата за 3 /три/ наемни месечни вноски при подписване на договора.
       2.6. Обектът запазва характера си – туристически дом.
      2.7. Обектът не може да се преотстъпва на други физически и юридически лица.
     2.8. Срок за представяне на офертите – на 11 юни 2013 г., от 9.00 до 12.00 часа, в запечатан плик, в офиса на дружеството на ул.”Димитър Константинов” № 23а.

3. На  4 юни 2013 г. да се раздадат пликове с условията за отдаване под наем на Туристическия дом на желаещите да стопанисват дома.

4. Да се проведе заседание на УС на 11 юни 2013 г. от 18.00 часа за разглеждане офертите и определяне на нов наемател на Туристическия дом.

Гласували: За – 10. Против  и  въздържали се няма.

/Решение от 03.06.2013 г., протокол № 8/


Р Е Ш Е Н И Е

№ 20

26.03.2013 г.

Относно: Предложения за провеждане на Общото събрание на дружеството.

 На основание чл. 27, т. 7 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Управителният съвет да проведе заседание на 23.04.2013 г./вторник/ от 17.30 часа.

2. На 26.04.2013 г. /петък/ от 18.00 ч., в х. „Среброструй” да се проведе Общото събрание на дружеството.

 Гласували: За – 12. Против и въздържали се няма.


Р Е Ш Е Н И Е

№ 19

26.03.2013 г.

Относно: Промени в устава на дружеството.

На основание чл. 27, т. 7 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Предлага на Общото събрание да приеме следните изменения и допълнения  в Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен:

     1.1. В чл. 1, ал.1 след думите „ветерани туристи” да се добави: „клуб на учителите за ученически туризъм”.

      1.2. В чл. 10, ал.2 след думите „ветерани туристи” да се добави: „ клуб на учителите за ученически туризъм”.

        1.3. В чл. 14, ал. 2 след думите „Клуб на ветераните туристи” да се добави: „ Клуб на учителите за ученически туризъм”.

        1.4. Чл. 38 да придобие следния вид: „Дружеството може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, при условие, че продължи да осъществява общественополезна дейност, в съответствие с устава и законодателството на страната, по решение на 2/3 от присъстващите на Общото събрание на дружеството.”

Гласували: За – 11 Против – 0 Въздържал се – 1.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 18

26.03.2013 г.

Относно: Приемане план-програма за подготовка и провеждане на туристическия празник на дружеството.

На основание чл. 27, т. 7 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема план-програма за подготовка и провеждане на туристическия празник на дружеството. /прилага се към протокола/.

2. Председателите на клубовете да изготвят наредби за  участие в съответните състезания и ги предоставят за обсъждане на 2 април 2013 г. в УС.

3. Да се изготви справка за необходимите средства за награден фонд за състезателите, за афиши, озвучаване и други.

4. Да се изпратят писма до Областен управител – Плевен, Кмета на Община Плевен, РДВР – Плевен и Бърза помощ Плевен.

Гласували: За – 12 Против и въздържали се няма.

 
Р Е Ш Е Н И Е

№ 17

26.03.2013 г.

Относно: Утвърждаване наредба за провеждане на преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се.

На основание чл. 27, т. 7 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Определя 19 май 2013 г. /неделя/ за провеждане на туристическия празник на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен.

2. Утвърждава наредба за провеждане на преглед на туристическите умения и сръчности за учащи се /прилага се към протокола/.

3. Възлага на Христо Недялков, със съдействието на Огнян Пешев – от РИО – Плевен да предложат състав за Съдийска комисия, която да осигури безпристрастно оценяване на състезателите в комбинираната щафета.

Гласували: За – 12 Против и въздържали се няма.

/Решения от 26.03.2013 г., протокол № 5/


Р Е Ш Е Н И Е

№ 16

26.02.2013 г.

Относно: приемане организационния план за провеждане на Общото отчетно  събрание на дружеството

На основание чл. 27, т. 7 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема Докладна записка от Петко Стойнов – Зам.-председател на дружеството. /прилага се към протокола/

2. Предлага за Председател на Мандатната комисия Красимир Григоров.

3. Предлага за Председател на Комисията по промяна на Устава на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен  Венци Росманов и

Членове: Петко Стойнов

               Христо Пенев

               Орлин Колов

                Веселин Гърков

                Лидия Цанова

                Боян Петров

                Красимир Григоров

                Христо Недялков

                Фиданка Танева

                Надежда Найденова

                Иван Димитров

4. Предлага за Председател на бюджетната комисия Христо Пенев.

5. Предлага за Председател на Комисията по предложенията Иван Димитров.

Гласували: За – 12 Против и въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 15

26.02.2013 г.

Относно: разглеждане договора за наем на Туристическия дом и анекса към него за 2013 г.

На основание чл. 27, т. 5 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Определя: Наемателят на обект Туристически дом - Плевен „Мизия холдинг” АД да изплаща месечна наемна вноска от 2800 /две хиляди и осемстотин/ лева, считано от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.

2. Приема предложението на Наемателя „Мизия холдинг” АД за погасителен план за изчистване задълженията си за 2012 г., както следва:

       2.1. До 28.02.2013 г. да се плати сумата от 3316 лева

       2.2. До 30.03.2013 г. да се плати сумата от 3316 лева

       2.3. До 30.04.2013 г. да се плати сумата от 3316 лева

       2.4. До 31.05.2013 г. да се плати сумата от 3316 лева

       2.5. До 30.06.2013 г. да се плати сумата от 3316 лева

       2.6. До 31.06.2013 г. да се плати сумата от 3316 лева

3. Задължава Председателя на ТД „Кайлъшка долина” – Плевен Венци Росманов и Изпълнителния директор на „Мизия холдинг” АД Стефан Ненков да подпишат анекс към договор за наем на обект Туристически дом – Плевен, сключен на 01.07.2008 г. между ТД „Кайлъшка долина” – Плевен и „Мизия холдинг” АД, заверен пред нотариус.

Гласували: За – 12 Против и въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 14

26.02.2013 г.

Относно: разпределяне финансови средства за клубовете

На основание чл. 27, т.4 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Задължава председателите на клубовете в срок до 5 март 2013 г. да представят календарните си планове с коригирани суми.

Гласували: За – 12 Против и въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 13

26.02.2013 г.

Относно: приемане бюджета на дружеството за 2013 г.

На основание чл. 27, т. 4 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема бюджета на дружеството за 2013 г. /прилага се към протокола/

Гласували: За – 12 Против и въздържали се няма.

/Решения от 26.02.2013 г., протокол № 4/


Р Е Ш Е Н И Е

№ 12

13.12.2012 г.

Относно: организиране младежката дейност в дружеството

На основание чл. 27, т. 7 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема проект за организиране на младежката дейност в ТД”Кайлъшка долина” – Плевен.

 2. Задължава Председателя, Зам.-председателя и Методичния съвет на дружеството за следващото заседание на Управителния съвет, да определят акцентите, които трябва да бъдат реализирани и да уточнят организирането и финансирането на мероприятията.

Гласували: За – 9 Против и Въздържали се няма.

/Решения от 13.12.2012 г., протокол № 3/


Р Е Ш Е Н И Е

№ 11

13.12.2012 г.

Относно: х. „Среброструй”

На основание чл. 27, т. 3 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема информацията от зам.-председателя г-н Петко Стойнов за състоянието на ремонта в х. „Среброструй”, относно изграждане на отоплителната инсталация

2. Задължава Стопанския съвет на 19.12.2012 г. да приеме обекта, съгласно сключения договор с фирмата изпълнител.

Гласували: За – 9 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 10

23.10.2012 г

Относно: провеждане на Хризантемна вечер

 На основание чл. 27, т. 14 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Хризантемна вечер да се проведе на 30 ноември 2012г.

2. До 31 октомври 2012 г. да се определи ресторанта, където ще се проведе Хризантемната вечер.

Отговарят: Маргарита Гатева и Лидия Цанова

Гласували: За – 11 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е
/изменение с Решение № 31/04.02.2014 г./

№ 9

23.10.2012 г

Относно: обектите на дружеството

На основание чл. 27, т. 1 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Одобрява 30 % от приходите на дружеството за година да се използват по препоръка на Управителния съвет за нуждите на обектите на дружеството.

Гласували: За – 11 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 8

23.10.2012 г

Относно: одобряване на разходи, направени за х. Среброструй

На основание чл. 27, т. 1 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Одобрява разходи в размер на 7638 лв., направени за ремонтни работи в х. „Среброструй”.

2. Възлага на Петко Стойнов да осъществи контрол след приключване изграждането на парната инсталация в х. „Среброструй”.

Гласували: За – 11 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 7

23.10.2012 г

Относно: приемане финансов отчет за деветомесечието на 2012 г.

На основание чл. 27, т. 1 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема финансовия отчет за деветомесечието за деветомесечието 2012 г.

Гласували: За – 11 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№6

23.10.2012 г

Относно: календарен план на дружеството

На основание чл. 27, т. 8 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. В срок до  31.Х.2012 г.   председателите на клубовете да представят проектоплан на проявите си през 2013 г.

Гласували: За – 11 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 5

23.10.2012 г

Относно: утвърждаване на концепция за движението „Опознай родня край”

На основание чл. 27, т. 9 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Утвърждава концепция за движение „Опознай 16 туристически обекта в област Плевен”

2. Утвърждава 16 обекта, включени в движението „Опознай родния край”, Област Плевен, както следва:

            2.1. ГЛАВНА КВАРТИРА –ЦАР АЛЕКСАНДЪР ІІ – ПОРДИМ

            2.2. ЛАВРОВ ПАРК – ГОРНИ ДЪБНИК

            2.3. КОСТНИЦАТА В ПАРКА СКОБЕЛЕВ

            2.4. ПАНОРАМА „ПЛЕВЕНСКА ЕПОПЕЯ”

            2.5. КЪЩА МУЗЕЙ – ЦАР АЛЕКСАНДЪР ІІ

            2.6. МАВЗОЛЕЙ „СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ”

            2.7. ОКРЪЖЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

            2.8. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ИЛИЯ БЕШКОВ”

            2.9. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

                „КОЛЕКЦИЯ ДАРЕНИЕ ОТ СВЕТЛИН РУСЕВ”

            2.10.ПАРК „КАЙЛЪКА” – ХИЖА „СРЕБРОСТРУЙ”

            2.11.ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „ЧЕРНЕЛКА”

            2.12.КАЛЕТО с. РЕСЕЛЕЦ – ЧЕРВЕН БРЯГ

            2.13.УЛПИЯ ЕСКУС – с. ГИГЕН

            2.14.ЧЕШМАТА „ЕЛИЯ”, ФЕРИБОТ – НИКОПОЛ

            2.15.ОСТРОВ „ПЕРСИН” – БЕЛЕНЕ

            2.16.м.”СТУДЕНЕЦ” – с. САДОВЕЦ

3. Възлага на Председателя на дружеството да съдейства за осигуряване на средства за отпечатване на пътеводителя.

4.Възлага на Петко Стойнов да организира подготовката и отпечатването на пътеводителя в срок до 15.12.2012 г.

5. Възлага на Методичния съвет да разпределя постъпилите средства в дружеството от движение „Опознай родния край” Област Плевен.

Гласували: За – 10 Против – 0 Въздържал се – 1.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 4

23.10.2012 г

Относно: Утвърждаване на комисия „Връзки с обществеността”

На основание чл. 27, т. 9 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

І. Утвърждава Комисия „Връзки с обществеността”, в състав:

      1. Лидия Цанова - председател

       Членове:

       2. Веселин Гърков

       3. Ангел Боев

ІІ. Възлага на комисията да приеме, обс и огр матлите от клубовете за уеб сайт на дружеството.

ІІІ. Възлага на комисията да обсъди оферти за изработка на уеб сайт на дружеството и избере подходящата оферта.

Гласували: За – 11 Против и Въздържали се няма.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3

23.10.2012 г

Относно: форматиране на Методичен съвет

На основание чл. 27, т. 9 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

І. Формира Методичен съвет за работа с ученици и младежи, в състав:

        1. - председател

        Членове:

          2. Орлин Колов

        3. Надежда Найденова

ІІ. Методичният съвет да внесе за утвърждаване  концепция за работата му на следващото заседание на Управителния съвет.

Гласували: За – 11 Против и Въздържали се няма. 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2

23.10.2012 г

Относно: формиране на Стопански съвет

На основание чл. 27, т. 9 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

І. Формира Стопански съвет в състав:

         1. Доц.д-р Венци Росманов         - председател

         Членове:

         2. Петко Стойнов

         3. Христо Недялков

         4. Христо Пенев

         5. Маргарита Гатева

Гласували: За – 11 Против и Въздържали се няма.  

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1

23.10.2012 г

Относно: утвърждаване на зам.-председател на Управителния съвет

На основание чл. 27, т. 9 от Устава на ТД „Кайлъшка долина” - Плевен

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Утвърждава за Зам.-председател на Управителния съвет г-н Петко Стойнов.

2. Зам.-председателят Петко Стойнов ще работи на обществени начала, като ще му се изплащат командировъчни.

Гласували: За – 11 Против и Въздържали се няма.

/Решения от 23.10.2012 г., протокол № 2/