logo


Клуб по ски туризъм

Главна цел на клуба е усъвършенстването на ски техниката както по писти, така и проходимостта по сняг.

При тази дейност участниците изграждат много спортни и волеви качества. Изискват се психическа устойчивост с цел повишаване на способността за бързо и безпогрешно справяне с неочаквано възникнали сложни ситуации, предизвикани от суро вите планински условия. Придобиват се знания за по ориентира не и се трупа богат планинарски опит.

Туристическите прояви, заложени в календарния план са с цел осъществяване на ски-походи в Стара планина, Рила, Пирин и Витоша.

Всеки участник в походите трябва да е оборудван с:

1. Алпийски ски с автомати с вдигащи пети.

2. Колани за ски

3. Комбинирани ски-обувки, щеки

4. Помощно въже, фенер-челник, карабинер, личен превързочен пакет и др.

5. Инструменти и резервни части за ски

6. Топла и функционална екипировка

Най-добрите членове участват в държавното първенство по туристически ски-рали

При нас всичко е доброволно, като всеки член има глас в решенията на Управителния съвет на клуба.

Целогодишно набираме млади хора, които могат да карат ски и обичат планината и пухкавия бял сняг.

Председател: Красимир Григоров